عربي      

Løpende aktiviteter

Aktiviteter

leksehjelp i matte fra kvalifisert lærer

leksehjelp i matte fra kvalifisert lærer hver lørdag fra kl.14.15

Hvem: ungdomstrinn og videregående trinn..

Hvor: Rabita skole

Calmeyersgate 8, 0183 Oslo (3.etg)

Når: fra 07.01.2017

Hvordan: registrering via:

·        Mobil: 94814241

·         E-mail: post@rabitaskolen.no

 

Les merTop