عربي      

Skolen

Informasjon om skolen

Rabitaskolen tilbyr islamundervisning for barn og ungdommer på lørdager. Skolen har ca. 250 elever fordelt på 16 klasser. Det gis undervisning i arabisk, koran og islam. Skolen har et overordnet fokus på islamsk etikk og oppførsel. 

Fellesspråket på skolen er norsk og arabisk. Arabisk undervises på ulike nivåer tilpasset den enkelte eleven. Skolen benytter anerkjente pensumbøker som forklarer islam med henvisninger til koranen og hadith. Historier om profeten Muhammad (fvmh) står sentralt. I tillegg får elevene opplæring og øvelse i presentasjonsteknikk og blir tatt med på sosiale aktiviteter.

Formålet med Rabitaskolen er å bygge kompetanse og identitet blant norske muslimske barn og ungdommer. Vi jobber målrettet for å holde høy standard i undervisningen, og målet er at elevene skal ha de grunnleggende, nødvendige kunnskaper om sin religion innen de fyller 18 år.

Vi ønsker at våre barn og unge skal være stolte av sin identitet både som muslimer og norske og bli gode bidragsytere i samfunnet vi lever i. Formidling av kunnskaper i trygge rammer skal medvirke til å gi dem forutsetninger både for å praktisere troen og bli gode medmennesker.

Rabitaskolens mange dyktige lærere og personale har ansvar for alt som har med klasseromsundervisningen å gjøre, inkludert lærere, bøker, klasserom, pensum og timeplaner

Telefon: 004794814241

E-mail: post@rabitaskolen.no

Registrering: registrering@rabitaskolen.no
Top